Powered by Blogger.
Home · About · Contact · Daftar Isi Doa · Download Buku Doa ·

Salam kepada sayyidina Hamzah r.a. dan Mus’ab bin Umair r.a. di Uhud

Assalaamu ‘alaika yaa ‘amman nabiyyi sayyidinaa hamzatabna ‘abdil muththalibi, assalaamu ‘alaika yaa asadallaahi wa asada rasuulillaahi, assalaamu ‘alaika yaa sayyidasy syuhadaa-i. Assalaamu ‘alaika yaa mash’aba bin ‘umair yaa qaa’idal mukhtaari, yaa man atsbata qadamaihi ‘alar rimaahi hattaa ataahul yaqiin.


Artinya: “Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai paman Nabi Sayyidina hamzah bin Abdul Mutthalib. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai penghulu syuhada. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai Mus’ab bin Umair wahai pahlawan pilihan, yang meneguhkan kedua kakinya di atas bukit Rimah sampai ia gugur.”